Six Flying Dragons
EN 100% Korea
9.7 (595 ratings)
Chronicle of Life
EN 97% China
9.5 (26 ratings)
The Merchant: Gaekju 2015
EN 100% Korea
9.2 (120 ratings)
Nirvana in Fire
EN 100% China
9.7 (336 ratings)
The Legend of Zu
EN 100% China
9.3 (37 ratings)
Dong Yi
EN 100% Korea
9.8 (126 ratings)
The Great Doctor
EN 100% Korea
9.5 (449 ratings)
Legend of Lu Zhen
EN 99% China
9.2 (40 ratings)
Cruel Palace - War of Flowers
EN 100% Korea
9.7 (10 ratings)
Jewel in the Palace
EN 100% Korea
9.8 (96 ratings)
Queen In Hyun's Man
EN 100% Korea
9.7 (313 ratings)
The Moon Embracing the Sun
EN 100% Korea
9.5 (460 ratings)