She Was Pretty
EN 100% Korea
9.7 (8232 ratings)
Boys Over Flowers
EN 100% Korea
9.4 (1891 ratings)
The Girl Who Sees Smells
EN 100% Korea
9.1 (628 ratings)
Kill Me, Heal Me
EN 100% Korea
9.8 (2115 ratings)
Healer
EN 100% Korea
9.8 (1724 ratings)
Who Are You: School 2015
EN 100% Korea
9.4 (1351 ratings)
Fated to Love You
EN 100% Korea
9.5 (1078 ratings)
The Merchant: Gaekju 2015
EN 100% Korea
9.2 (120 ratings)
Pinocchio
EN 100% Korea
9.5 (1361 ratings)
Splash Splash Love
EN 100% Korea
9.9 (1952 ratings)
Master’s Sun
EN 100% Korea
9.7 (1491 ratings)
You Are the Only One
EN 100% Korea
9.0 (47 ratings)