My works in here for Czech translations:

***

Currently working:

Surplus Princess 

Love Buffet

***

Done:

Angel 'n' Devil

Mischievous Kiss 2: Love in Tokyo + moderator for Czech

Splash Splash LOVE (*) - movie ver.

The First Step - Yuki Furukawa in Shanghai 

To Each a Flower 

Tokyo Girls Update TV (**) 

***

Halted for a while:

A song for you 3

***

Subbed in past but gone from Viki:

3am Dangerous Zone - Manga version 

We Got Married Season 4 Highlights

***

Small Contributions:

Brown Eyed Girls, Super Junior

 

Poznámka k překladům textů písní:

Poněvadž nemám moc rytmický um, žádám o shovívavost v tom, když se zde překládané texty písní nebudou nikterak rýmovat a znít perfektně.

 

(*) U tohoto mini-drama jsem dávala oslovení dle postavení "vyšší-nižší", z toho důvodu Král a Královna oslovují všechny ostatní tykáním, zatímco je ostatní oslovují vykáním. A co se týče oslovování hlavní hrdinky sebe sama, když se o ni mluvilo jako o klukovi, tam jsem dávala její věty normálně v ženském rodě, ovšem oslovování ostatních bylo v mužském. 

(**) 6th ep not translated because of repetitition of scenes from previous eps. / 6. díl nepřeložen z důvodu sestřižených scén z minulých dílů