Project Contributions

Recent Contributions

 • Wrote a subtitle in Episode 14: Hana Kimi
  almost 3 years ago

  Thai
  ♬ <i>คุณเป็นอย่างนั้นได้ไง ยิ้มของคุณเจิดจรัสยิ่งกว่าแสงตะวัน มองดูดีกว่าฉัน</i> ♬

 • Wrote a subtitle in Episode 14: Hana Kimi
  almost 3 years ago

  Thai
  ♬ <i>ฉันควรทำอย่างไร ฉันรักึณแต่ก็บอกคุณไม่ได้ ณนี่น่ารำคาญจริงๆ คุณไม่ช่วยฉันเลย</i> ♬

 • Wrote a subtitle in Episode 1: Love Is Back
  almost 3 years ago

  Thai
  <i> ดนตรีบรรเลง </i>

Collections

Following

Reviews

Social