Figaro Zeng

曾少宗
Zeng Shi Yu, Xiao Tian Tian, Sweetie Pie, Ceng Shao Zong
Taiwan
Figaro Zeng

About

Born
Nov 18, 1981 (age 40)
Blood Type
B
Star Sign
Scorpio
Height
178 cm
Weight
64 kg
Group
Comic Boyz (active till 2005)
Social Media
Advertisement

Related Celebrities

Jiro Wang
Co-star
Mike He
Co-star
Ariel Lin
Co-star
River Huang
Co-star

Comments