Paisley WuHong Kong
Nov 12, 1971 (age 51)

Quick Facts

Wu Pui Wai, Hu Bei Wei

Scorpio