Xuan Yuan Sword - Rift of the Sky

Xuan Yuan Sword - Rift of the Sky

8.4(988)
轩辕剑之天之痕, Xuan Yuan Sword 3 Legend - Scar of the Sky, Xuan Yuan Sword 3 Legend
2012PG-1331 episodes
English, French, Italian and 18 more
Sword Fanatics Team